Cercador de cursos


        
 

Nom del curs:
Categoria:
Nivell educatiu:
Idioma:
Descripció:
Font:
Autor/a:


Llista de cursos

Curs:
Appliquem la tecnologia - 3r ESO
Descripció: La proposta didàctica que es presenta contempla els blocs definits en el currículum de l'assignatura de Tecnologia de 3r d'ESO, sent l'aportació fonamental la seva estructuració al voltant d'un projecte que actua com a fil conductor de tot el seu desenvolupament.
Aquesta estructura permet donar coherència a tot el curs seguint les fases del procés tecnològic que, tal i com es descriu al currículum, ha de ser un contingut comú a tots els blocs.
El projecte plantejat consisteix en el disseny i programació d'una app per a dispositius mòbils.
L'alumnat treballarà en grups de cinc components els quals s'estructuraran en forma d'empresa.
Les activitats proposades aniran confegint els passos necessaris per desenvolupar l'app seguint un procés lineal però que a la vegada els obligarà a replantejar o revisar algunes de les decisions preses.
Es pretén que l'app dissenyada estigui relacionada amb els temes d'estructures i/o màquines i mecanismes per tal de donar coherència a tot el projecte.

Idioma: català
URLCurs: https://sarreplec.caib.es/course/view.php?id=134
Descàrrega:

Curs:
Mobilitzem la informàtica - 4t ESO
Descripció: La proposta didàctica que es presenta contempla els blocs definits en el currículum de l'assignatura optativa específica d'Informàtica, sent l'aportació fonamental la seva estructuració al voltant d'un projecte que actua com a fil conductor de tot.
El projecte plantejat consisteix en el disseny i programació d'una app per a dispositius mòbils. L'alumnat treballarà en grups de cinc components els quals s'estructuraran en forma d'empresa.
Les activitats proposades aniran confegint els passos necessaris per desenvolupar l'app seguint un procés lineal però que a la vegada els obligarà a replantejar o revisar algunes de les decisions preses.
Es pretén que l'app dissenyada sigui significativa per a l'alumnat, és a dir, que proporcioni una solució a un problema detectat i definit per cada grup.
La definició d'aquest problema i de la solució triada seran la base per a la resta de les activitats a desenvolupar.
Idioma: català
URLCurs: https://sarreplec.caib.es/course/view.php?id=135
Descàrrega:

Curs:
Appdate yourself - 4t ESO
Descripció: Versió en anglès del curs de tecnologia "Mobilitzem la informàtica - 4t ESO".
Idioma: anglès
URLCurs: https://sarreplec.caib.es/course/view.php?id=136
Descàrrega:

Curs:
Itinerari d'Estadística i Atzar -2n ESO
Descripció: Adreçat a l'alumnat de 2n dESO.
Continguts:
Es cobreixen tots els continguts del bloc dEstadística i Atzar per a 2n dESO.
Alguns elements, com els tres darrers, es poden ometre sense deixar forats en el recobriment curricular, però shan inclòs tots, per poder donar als alumnes un cert marge delecció dactivitats.

Idioma: català
URLCurs: https://sarreplec.caib.es/course/view.php?id=133
Descàrrega:

Curs:
Itinerari d'Espai i Forma - 2n ESO
Descripció: Adreçat a l'alumnat de 2n dESO.
Continguts:
Es cobreixen tots els continguts del bloc dEspai i Forma per a 2n dESO, a partir dactivitats basades en una col·lecció delements de lARC, algunes amb aplicacions GeoGebra interactives i altres amb materials manipulables i reculls de problemes històrics.

Idioma: català
URLCurs: https://sarreplec.caib.es/course/view.php?id=132
Descàrrega:

Curs:
Itinerari de Resolució de Problemes - 1r ESO
Descripció: Adreçat a l'alumnat de 1r o de 2n dESO. En general es tracta de problemes que permeten lús destratègies diferents, resultant adequats per a la diversitat destils i nivells daprenentatge de lalumnat.
Continguts:
Hi ha exercicis de diferents tipus (càlcul, lògica, geometria...) que es podran afrontar mitjançant diverses estratègies: recompte, taules, esquemes, comparacions...

Idioma: català
URLCurs: https://sarreplec.caib.es/course/view.php?id=131
Descàrrega:

Curs:
Itinerari de Numeració i Càlcul - 1r ESO
Descripció: Seqüència didàctica basada en una col·lecció de sis quaderns per a l'alumnat de 1r d'ESO per treballar el bloc de numeració i càlcul.
Continguts:
Múltiples, divisors, nombres compostos, nombres primers, multiplicació i divisió amb nombres naturals, fraccions, numerador, denominador, fraccions equivalents, fracció pròpia i fracció impròpia. Nombre decimal, dècima, centèsima, relació entre fracció i decimal, ordre en els nombres decimals, operacions amb nombres decimals, productes i potències amb potències de 10. Nombres enters, concepte, suma, oposat, resta, multiplicació i divisió. Raons, proporcions i percentatges.
Idioma: català
URLCurs: https://sarreplec.caib.es/course/view.php?id=130
Descàrrega:

Curs:
Serveis en Xarxa
Descripció: Curs del mòdul de Serveis en Xarxa del cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtic i xarxa.
Els continguts són:
- UF0: Introducció.
- UF1: Configuració de la xarxa (DNS i DHCP).
- UF 2: Correu electrònic i transmissió darxius.
- UF3: Servidor web i servidor intermediari (proxy).
- UF4: accés a sistemes remots.
- UF5: Projecte final: Servidor Ubuntu amb tots els serveis.
Idioma: català
URLCurs: https://sarreplec.caib.es/course/view.php?id=129
Descàrrega:

Curs:
Llengua Catalana i Literatura - 2n ESO
Descripció: Seqüència didàctica de llengua catalana i literatura de 2n d'ESO elaborada pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Quatre unitats completes de llengua i literatura catalana organitzades a partir d'una lectura i d'un vídeo amb activitats associades.
Idioma: català
URLCurs: https://sarreplec.caib.es/course/view.php?id=124
Descàrrega:

Curs:
Llengua Catalana i Literatura - 1r ESO
Descripció: Seqüència didàctica de llengua catalana i literatura de 1r d'ESO elaborada pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web2.0.
La seqüència està formada per 10 unitats didàctiques:
Avatar
Còmic
A escena!
Què ha passat?
Qui dius que és?
M'ho compro!
Paraules belles
Aprenents de reporter
Diaris molt personals
Correm, busquem...
Idioma: català
URLCurs: https://sarreplec.caib.es/course/view.php?id=123
Descàrrega: