Què és S'Arreplec

S’Arreplec (sarreplec.caib.es) és un repositori de materials educatius digitals, com ara cursos Moodle, objectes SCORM i materials PDI; gestionat per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, i posat a disposició del professorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La finalitat primera és que el professorat pugui cercar i consultar els materials digitals recollits en aquest lloc, i descarregar-los per a la seva utilització a conveniència a les aules virtuals dels centres educatius. 

La cerca de materials digitals és oberta, però per consultar i descarregar els materials, és necessari identificar-se amb les credencials corporatives de la CAIB.

En segon lloc, el professorat interessat podrà oferir els seus propis materials digitals per a ser desats en aquest repositori, fomentant d’aquesta manera l’intercanvi de materials digitals entre la nostra comunitat educativa.