Característiques del material

S’Arreplec està regit pel principi de cooperació entre les persones que lliurement hi participen amb la voluntat d'avançar en la millora de la pràctica docent basada en les aportacions de professionals del món de l'educació.

Els materials educatius del servei S’Arreplec segueixen el model de "Recursos Educatius Oberts" (Open Educational Resources, OER), materials educatius que es poden utilitzar, reutilitzar, adaptar i compartir lliurement.

 S’Arreplec recull i posa a disposició del professorat de la CAIB materials educatius que poden consistir en:

 • Cursos per ser utilitzats a la plataforma Moodle
 • Materials empaquetats en SCORM (objectes SCORM)
 • Materials dissenyats amb les eines de les pissarres digitals (PDI)

Al mateix temps, el professorat creador de materials educatius te la possibilitat de compartir-los amb tota la comunitat educativa, de manera lliure, oferint els seus materials a S’Arreplec per a la seva publicació.


Llicències del materials educatius

Per poder pujar materials educatius a S’Arreplec, els autors dels materials educatius han de tenir en compte les consideracions següents:

Pel que fa als continguts, aquests compleixen aquests punts:

 1. Es tracta d'un treball propi, susceptible de ser publicat al lloc.
 2. El contingut té finalitats educatives.
 3. El contingut no és difamatori ni obscè.
 4. No està infringint la llei ni els drets de les persones.

Els materials educatius han d'estar sotmesos a la llicència genèrica del repositori, Creative Commons by-nc-sa (Reconeixement – No Comercial - Compartir Igual), tal com s’especifica en el document “Condicions d’ús”.

Per a que els materials educatius s’adaptin a la llicència CC by-nc-sa, l’autor s’ha d’assegurar que es compleixen aquestes condicions:

 • El text és propi o bé te permís per publicar-lo.
 • Les imatges, vídeos i àudios inclosos al material són d'un d'aquests grups:
  • De producció pròpia
  • De domini públic
  • Tenen una llicència que en permeti el seu ús lliure (per exemple Creative Commons)
  • Es te el permís de la persona que els ha creat per fer-ne un ús lliure i publicar-los.

Els materials inclouen els crèdits corresponents:

 1. Si no es diu res s'entén que tot el que contenen és creat per l’autor.
 2. En cas contrari s’ha de citar el nom de l'autor/a dels elements que no siguin propis així com la font d'on s’han obtingut.


Instruccions per pujar materials educatius

Per poder pujar materials educatius a S’Arreplec, seguiu aquestes instruccions.

1) Un curs de Moodle ha de ser un fitxer de tipus *.mbz, és a dir, el fitxer provinent d’una còpia de seguretat del vostre curs.

En el cas de ser un objecte SCORM, el fitxer és de tipus *.zip

En el cas de ser una activitat PDI, el fitxer és del tipus definit pel programari de la PDI (*.notebook si s'utilitza SMART Notebook; *.ubz si s'utilitza Open-Sankoré, etc.)

2) Fer que el fitxer sigui accessible per Internet. Per exemple, desant-lo al vostre Drive i obtenint un enllaç per compartir.

3) Emplenar la fitxa “PETICIÓ D’ENTRADA DE MATERIAL EDUCATIU DIGITAL” (disponible a https://cutt.ly/nyRGKGo). 

4) Enviar la fitxa a l’adreça servei.tie@educaib.eu