Condicions d'ús

OBJECTE DEL SERVEI


S’Arreplec (sarreplec.caib.es) és un servei que presta la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, per mitjà del Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació (STIE). Està basat en una plataforma Moodle, sota una llicència GNU GPL.

El servei S’Arreplec és un repositori de materials educatius que poden ser de diversa tipologia: cursos que puguin ser restaurats a un altre lloc Moodle extern, elements exportables com ara paquets SCORM, o activitats dissenyades per a PDI.


FINALITAT DEL SERVEI

La finalitat del repositori S’Arreplec és difondre, intercanviar i donar accés a materials educatius per ser utilitzats en les aules virtuals dels centres educatius. 

S’Arreplec està regit pel principi de cooperació entre els membres que lliurement hi participen amb la voluntat d'avançar en la millora de la pràctica docent basada en les aportacions de professionals del món de l'educació.


ÚS DEL SERVEI

Tots els materials digitals seran descarregables des del repositori. En el cas dels cursos, seran també visibles, però no operatius. Les persones que vulguin utilitzar-los amb el seu propi alumnat els hauran de restaurar al seu propi lloc Moodle.

Per procedir a la visualització i/o descàrrega dels materials digitals, s’haurà d’identificar-se primer amb les credencials corporatives (usuari i contrasenya) de la CAIB.

El repositori S’Arreplec no ofereix espais específics de formació ni suport tècnic per a la creació i restauració de cursos.

El repositori S’Arreplec es reserva el dret (però no està obligat) de previsualitzar, revisar, etiquetar, filtrar, modificar, refusar o eliminar part o tot el contingut dels materials educatius.


PROPIETAT INTELECTUAL

Els materials educatius carregats al repositori S’Arreplec, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'usuari que els ha cedit lliurement al repositori, o de les terceres persones que hagin autoritzat l'ús dels continguts, l'autoria dels quals s'ha de fer constar a les pàgines corresponents.

Atesa la finalitat educativa del repositori i la seva voluntat de seguir el model de Recursos Educatius Oberts, tots els materials estan sotmesos de forma genèrica a una llicència de Creative Commons Reconeixement-No Comercial-Compartir (by-nc-sa), que implica que les persones que facin ús dels materials són lliures de:

  • copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra
  • fer-ne obres derivades

sempre i quan compleixin amb les condicions següents:

  • Reconeixement. S'han de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador.
  • No comercial. No es pot utilitzar l'obra per a finalitats comercials.
  • Compartir igual. Si s'altera o es transforma l'obra, o se'n generen obres derivades, només es pot distribuir l'obra generada amb una llicència idèntica a aquesta.

De manera anàloga, els materials educatius aportats pels usuaris han d'estar sotmesos a la llicència genèrica del repositori, Creative Commons by-nc-sa.

Alternativament es podran utilitzar altres llicències Creative Commons, disponibles a http://cat.creativecommons.org/llicencia/


PAPER INTERMEDIARI DEL STIE

La Conselleria d’Educació, Universitats i Recerca, a través del STIE, ofereix el servei de repositori de materials educatius però no té cap mena de propietat addicional sobre el contingut lliurement cedit pel professorat; i no utilitzarà els continguts per a altres objectius que no siguin proporcionar el servei sense l'autorització expressa dels usuaris/àries implicats.

La Conselleria d’Educació, Universitats i Recerca, a través del STIE, no és responsable del mal ús dels materials per part de les persones usuàries a llocs externs al propi servei S’Arreplec.

La Conselleria d’Educació, Universitats i Recerca, a través del STIE, no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços continguts a dins dels materials educatius.